Bể rửa siêu âm Elma Easy 10/H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 10 và Bể rửa siêu âm Elma Easy 10H
Bể rửa siêu âm Elma Easy 20/H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 20 và Bể rửa siêu âm Elma Easy 20H
Bể rửa siêu âm Elma Easy 30H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 30H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 40H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 40H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 60H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 60H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 100H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 100H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 120H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 120H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 180H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 180H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 300H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 300H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Giới thiệu các sản phẩm bể rửa siêu âm Elma dòng S
Elmasonic S là dòng bể rửa siêu âm chuyên dung của Elma - Đức. Bao gồm 16 với dung tích khác nhau, chia làm 2 loại chính: Bể rửa siêu âm có gia nhiệt và Bể rửa siêu âm không gia nhiệt.
Bể rửa siêu âm Elma S10/H Catalog
Giới thiệu các tính năng nổi bật và thông số kỹ thuật của Bể rửa siêu âm Elma S10 và Bể rửa siêu âm Elma S10H
Bể rửa siêu âm Elma S30/H Catalog
Giới thiệu các tính năng nổi bật và thông số kỹ thuật của Bể rửa siêu âm Elma S30 và Bể rửa siêu âm Elma S30H
Bể rửa siêu âm Elma Easy 10/H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 10 và Bể rửa siêu âm Elma Easy 10H
Bể rửa siêu âm Elma Easy 20/H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 20 và Bể rửa siêu âm Elma Easy 20H
Bể rửa siêu âm Elma Easy 30H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 30H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 40H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 40H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 60H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 60H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 100H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 100H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 120H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 120H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 180H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 180H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Bể rửa siêu âm Elma Easy 300H Catalog
Catalog giới thiệu tính năng, thông số chi tiết của Bể rửa siêu âm Elma Easy 300H. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Với các chức năng được thiết kế tối ưu, mang lại một lựa chọn bể rửa siêu âm giá thành thấp hơn nhưng chức năng và hiệu suất không đổi.
Giới thiệu các sản phẩm bể rửa siêu âm Elma dòng S
Elmasonic S là dòng bể rửa siêu âm chuyên dung của Elma - Đức. Bao gồm 16 với dung tích khác nhau, chia làm 2 loại chính: Bể rửa siêu âm có gia nhiệt và Bể rửa siêu âm không gia nhiệt.
Bể rửa siêu âm Elma S10/H Catalog
Giới thiệu các tính năng nổi bật và thông số kỹ thuật của Bể rửa siêu âm Elma S10 và Bể rửa siêu âm Elma S10H
Bể rửa siêu âm Elma S30/H Catalog
Giới thiệu các tính năng nổi bật và thông số kỹ thuật của Bể rửa siêu âm Elma S30 và Bể rửa siêu âm Elma S30H
Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again