Cân điện tử Giá tốt - Hàng có sẵn tại HN và HCM

Cân điện tử chuyên dụng trong thí nghiệm, trong phân tích giúp cân chính xác với lượng mẫu nhỏ. Các sản phẩm bao gồm: Cân kỹ thuật 1 số lẻ, Cân kỹ thuật 2 số lẻ, Cân phân tích 3 số lẻ, Cân phân tích 4 số lẻ, Cân phân tích 5 số lẻ.... Ngoài ra còn có cân bàn, Cân tính tiền, hay Cân sấy ẩm

Xem thêm

Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again