Bể cáchs thuỷ hay còn có tên gọi khác là : Bể điề nhiệt, Bể ổn nhiệt, Bếp cách thuỷ... là thiết bị được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm, giúp ổn định nhiệt độ, giữ nhiệt thông qua môi trường truyền nhiệt là nước hoặc dung dịch chất lỏng.

Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again