Cân điện tử

Hiển thị 1 trong 185 sản phẩm

triệu

Cân điện tử chuyên dụng trong thí nghiệm, trong phân tích giúp cân chính xác với lượng mẫu nhỏ. Các sản phẩm bao gồm: Cân kỹ thuật 1 số lẻ, Cân kỹ thuật 2 số lẻ, Cân phân tích 3 số lẻ, Cân phân tích 4 số lẻ, Cân phân tích 5 số lẻ.... Ngoài ra còn có cân bàn, Cân tính tiền, hay Cân sấy ẩm

Xem thêm

Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again