Bếp cách cát

Hiển thị 1 trong 3 sản phẩm

triệu

Bếp cách cát là thiết bị gia nhiệt và ổn định nhiệt độ thông qua môi trường truyền nhiệt là cát. Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm.

Xem thêm

Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again